Korjausrakentamisen palvelut taloyhtiöille

Onko taloyhtiössänne kunnostus- ja remonttitarpeita? Vahva rakentamisen ja projektiosaamisemme varmistaa, että korjaushankkeenne etenee hallitusti niin rakentamisen laadun, aikataulujen kuin budjetinkin osalta. Palvelemme aina taloyhtiönne etujen mukaisesti, huolehtien korjausrakentamisen prosesseista, lainsäännön vaatimuksista ja vastuukysymyksistä.

Rakennamme mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kestävästi niin, että toteutetut korjaukset palvelevat taloyhtiön osakkeenomistajia ja asukkaita pitkälle tulevaisuuteen.

Näin LHE Rakennus palvelee taloyhtiöitä korjaushankkeen kaikissa vaiheissa:

Suunnitelmallisuus ja varautuminen ovat taloyhtiön hoidon ja kunnossapidon tärkeimpiä tekijöitä. Kaikkiin kiinteistön remonttitarpeisiin valmistautuminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin, myös nykyinen lainsäädäntö ohjaa tähän. Kaikkien taloyhtiöiden tulee pitää yllä PTS-suunnitelmaa, johon kirjataan kaikki seuravan viiden vuoden aikana eteen tulevat kiinteistön kunnostustarpeet. Korjaussuunnitelma palvelee niin nykyisiä kuin tulevia taloyhtiön osakkeenomistajia.

Tarveselvitys

Kartoitetaan kiinteistössä ajankohtaiseksi tulevat remonttitarpeet. Tässä on syytä käyttää apuna ammattilaisten tekemää kiinteistön kuntoarviota, jossa määritetään rakennuksen eri rakennusosien, esimerkiksi katon tai viemäreiden jäljellä oleva tekninen käyttöikä, jonka perustella taloyhtiön on helpompi aikatauluttaa eri remonttitarpeet.

Paikallinen urakoitsija tuntee alueen toimijat ja osaa suositella taloyhtiölle pätevää kuntotutkijaa tekemään kiinteistön kuntoraportin.

Hankesuunnittelu

Kun remontin tarve on todettu, palkataan ammattitaitoinen projektipäällikkö johtamaan koko prosessia taloyhtiön etujen mukaisesti. Projektipäällikkö ja taloyhtiön hallitus määrittävät korjaushankkeen sisällön siten, että korjauksen suunnittelu voidaan kilpailuttaa ja käynnistää. Määritetään raamit suunnittelijoille sekä käydään läpi eri korjausmenetelmien vaikutukset lopputulokseen huomioiden kiinteistön erikoispiirteet sekä toivottu käyttöikä.

Pienemmissä kokonaisuuksissa voi ammattitaitoinen urakoitsija toimia projektipäällikkönä ja yhteistyössä isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kanssa määrittää saneerauksen raamit suunnittelun aloittamiskeksi.

Suunnittelu

Hankesuunnitelman raamit tarkentuvat ja tehdään päätökset lopullisesta toteutustavasta sekä materiaaleista. Valitut suunnittelijat tekevät taloyhtiöiden tarpeita vastaavat suunnitelmat niin tarkasti, että suunnitelmien pohjalta voidaan pyytää urakkatarjoukset ja käynnistää varsinainen korjaustyö. Hyvät ja perusteelliset suunnitelmat helpottavat työmaan läpivientiä ja vähentävät olennaisesti työnaikana esiin tulevia lisätöitä.

Kaiken kokoiset saneeraukset tulee dokumentoida kunnolla. Korjaustyö sujuu parhaiten, kun suunnittelu on tehty hyvin ja riittävän yksityiskohtaisesti. Urakoitsija osaa kertoa eri rakenneratkaisujen kustannusvaikutukset parhaiten. Rakentaminen ja siihen valmistautuminen on parhaimmillaan kaikkien eri osapuolten välistä yhteistyötä (taloyhtiö, suunnittelijat, urakoitsija). Urakoitsijoita käytetään liian vähän avuksi rakentamisen suunnittelussa.

Rakentamisen
valmistelu

Urakoitsijat kilpailutetaan laadittuja suunnitelmia sekä hankeasiakirjoja apuna käyttäen.
Urakotisija valinnan jälkeen hanke esitellään yhtiökokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen korjauksen käynnistämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

Rakentaminen

Urakoitsija toteuttaa tilatun työn suunnitelmien ja yhdessä laaditun aikataulun mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Työmaan lopuksi pidetään vastaanottotarkastus, jossa urakoitsija luovuttaa tehdyn työn ja kiinteistön takaisin tilaajan käyttöön. Vastaanottotarkastuksesta alkaa takuuaika, joka yleisten sopimusehtojen mukaan on kaksi vuotta.

Takuu-aika

Kahden vuoden takuuajan lopussa urakoitsija korjaa takuuaikana mahdollisesti esiin tulleet virheet ja puutteet. Takuuaikana havaittavista puutteista taloyhtiön tulee reklamoida kirjallisesti työt toteuttanutta urakoitsijaa. Takuuaikana urakoitsijalla on velvollisuus ja oikeus korjata todetut virheet tai puutteet.

Toteutettuja laajennuksia, muutostöitä ja peruskorjauksia – lopputuloksena mm. parempaa asumismukavuutta.